grindstolpar och hästboxar

Hästhållning

Vår största inriktning är hästhållning, där Returprofil lämpar sig mycket bra.

Materialet är slitstarkt, underhållsfritt och hygieniskt, d v s det är lätt att hålla rent och suger inte åt sig vätskor eller liknande. Returprofil är även bra för hästar som okynnesgnager på väggar då de inte får något fäste i plasten och tycker därför inte om att bita på det.Svensk Returprofil AB • Wallinsvägen 6, 671 93 Arvika • mobil 070-538 26 88 • e-post: info@returprofil.se